Missie

Er komt een dag dat onze kinderen en kleinkinderen ons gaan vragen wat we gedaan hebben
om klimaatverandering tegen te gaan. Dat gaat ons aan het hart. Daarom hebben we onszelf als
doel gesteld dat we kunnen antwoorden: alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, nu én in de
toekomst.

Daarom zetten we maximaal in op duurzame zonnestroom. Want de zon biedt allerlei
mogelijkheden om klimaatverandering tegen te gaan. Zonnestroom is bijvoorbeeld geschikt
voor centrale en decentrale opwekking en gebruik, direct of via opslag. Met de verkoop van de
juiste producten zorgt Lepo Solar B.V. ervoor dat we duurzame ambities werkelijkheid maken.