Disclaimer

Disclaimer voor www.leposolar.nl

Op deze pagina staat onze disclaimer. In de disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de
informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom
Je mag de informatie op deze website gratis gebruiken, zolang je de informatie niet kopieert, verspreidt of
op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken
volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lepo Solar B.V. is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom ligt bij Lepo
Solar B.V..

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

We doen ons best om de juiste prijzen op onze website neer te zetten. Eventuele fouten die te herkennen zijn
als programmeer- of typefouten, zijn geen aanleiding om een contract of overeenkomst met Lepo Solar B.V.
te claimen of veronderstellen.
Ook proberen we de informatie op onze website zo actueel mogelijk te laten zijn. Als de informatie of inhoud
van de website desondanks onvolledig of onjuist is, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.
De informatie en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak
op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te
plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lepo Solar B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige informatie die op websites staat waar wij via hyperlinks naar verwijzen.

Wijzigingen
Op de huidige pagina staat altijd de meest recente versie van de disclaimer.